Ads 468x60px

Featured Posts

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Τα ευαγγελικά γεγονότα Νοέμβριος 1901

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ 
Νοέμβριος 1901

Συνήθως τα «Ευαγγελικά» εξετάζονται ως προϊόν της σκληρής αντιπαραθέσεως δημοτικιστών και καθαρευόντων. Όμως, γεγονότα τέτοιας εκτάσεως μόνο σε συσχετισμό με την πολιτική κατάσταση ης χώρας πρέπει να εξετάζονται. Γιατί θα ήταν τουλάχιστον αφελές να αποδώσουμε τα θλιβερά εκείνα γεγονότα, που στοίχισαν τη ζωή 10 περίπου ατόμων, που έριξαν μια κυβέρνηση και παρά λίγο να προκαλέσουν πτώση της δυναστείας, μόνο στο γλωσσικό ή το θρησκευτικό φανατισμό και να παραβλέψουμε τις ξένες επιρροές και τις διπλωματικές «εν κρυπτώ» παρεμβάσεις στα πολιτικά μας ζητήματα. Γιατί σε τελευταία ανάλυση πολιτικά ήταν τα αίτια που προκάλεσαν το αιματοκύλισμα του Νοεμβρίου 1901 με αφορμή η μετάφραση του Ευαγγελίου από τον Αλέξανδρο Πάλλη. Από την άλλη, η φοιτητική νεολαία, μετά την ήττα του 1897 και κυρίως μετά τις απειλές που δέχεται η Μακεδονία από η δράση Βουλγάρων κομιτατζήδων, είχε αρχίσει να πιστεύει πως μια συνωμοσία εξυφαίνεται εις βάρος των ιερών και οσίων του Ελληνισμού, μια συνωμοσία που είχε κέντρο την Ελλάδα και στόχο την Ελλάδα. Συνεπώς οι φοιτητές ήσαν ένα εύφλεκτο υλικό. Αρκούσε μια σπί0α. Και αυτό ήταν η μετάφραση του Ευαγγελίου που άρχιζε να δημοσιεύει σε συνέχειες ο Βλάσης Ι’αβριηλίδης στην εφημερίδα «Ακρόπολις».
Κέντρο της συνωμοσίας θεωρήθηκε το παλάτι, επειδή η βασίλισσα Όλγα ευνοούσε τη μετάφραση του Ευαγγελίου, για να μορφωθεί θρησκευτικά ο λαός. Πραγματικό, όμως, κέντρο συνωμοσίας ήταν η γερμανική πρεσβεία. Όργανα του Κάιζερ (η αδελφή του Σοφία είχε παντρευτεί τον διάδοχο Κωνσταντίνο) εκμεταλλεύ0ηκαν η γλωσσική οξύτητα και το θρησκευτικό συναίσθημα της νεολαίας, αξιοποίησαν τον γλωσσικό φανατισμό του καθηγητή Γ. Μιστριώτη, με στόχο την πτώση του αγγλόφιλου Γεωργίου και την άνοδο του γερμανόφιλου Κωνσταντίνου. Όμως, τίποτα από όσα έγιναν δεν θα γινόταν, εάν η νεολαία δεν ένιωθε προδομένη και αν δεν συναισθανόταν πως απειλούνται από κάποιους «ανακαινιστές» τα πνευματικά και ηθικά βάθρα του Ελληνισμού.
Άλλωστε η μετάφραση των Ευαγγελίων είναι πολύ παλιά υπόθεση. Στην Τουρκοκρατία ο μοναχός Μάξιμος Καλλιπολίτης (1630), ο Αναστάσιος Μιχαήλος (Χάγη, 1718) και ο Ιλλαρίων (Λονδίνο, 1819), επηρεασμένοι από τον καλβινισμό είχαν κάνει τέτοιες μεταφράσεις. Ειδικά τη μετάφραση του Μάξιμου Καλλιπολίτη ευνοούσε ο πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης. Μετά το μαρτυρικό θάνατό του, όμως, ο Καλλιπολίτης αφορίστηκε και τα αντίτυπα μιας δεύτερης επανέκδοσης της «χυδαιομεταφράσεώς» του κάηκαν το 1704 στο Πατριαρχείο. Στις αρχές του αιώνα μας πολλοί διανοητές επιθυμούσαν να εκλαϊκευθεί Το Ευαγγέλιο, μεταφραζόμενο στη δημοτική. Στις 21 Ιανουαρίου 1960, ο καθηγητής Ιω. Πανταζίδης, μιλώντας σε μια εκπαιδευτική επιτροπή, δήλωσε:
«Φρονώ ότι εκ των Παρθεναγωγείων πρέπει να εξορισθώσιν η αρχαία γλώσσα, η ψυχολογία, η λογική, να μεταφρασθή δε το Ευαγγέλιον». Υπέρ της μεταφράσεως του Ευαγγελίου ήταν και ο παιδαγωγός Παπαμάρκου, με δημοσίευμά του στο περιοδικό «Πλάτων».
Ο Πανταζίδης, ως καθηγητής των Ανακτόρων, επηρέασε και η βασίλισσα Όλγα, η οποία πίστεψε ότι ένα μεταφρασμένο Ευαγγέλιο θα ανέβαζε το λαό πνευματικά και ηθικά. Βολιδοσκόπησε σχετικά τον αρχιεπίσκοπο Προκόπιο, που φάνηκε επιφυλακτικός και άφησε το θέμα στην κρίση της Ιεράς Συνόδου. Η βασίλισσα, όμως, ανέθεσε στην ανιψιά του Πανταζίδη, Ιουλία Σωμάκη, να προβεί σε μετάφραση, την οποία διόρθωσε ο καθηγητής της Ριζαρείου Φίλιππος ΙΙαπαδόπουλος. Την Όλγα προσπάθησαν να αποτρέψουν η Ιερά Σύνοδος και οι καθηγητές της Θεολογικής. Παρά τούτο, 1.000 αντίτυπα της μεταφράσεως μοιράστηκαν σε νοσοκομεία. Σε λίγο, ο Σύλλογος «Ανάπλασις» κυκλοφόρησε μ’ έγκριση της Ιεράς Συνόδου μετάφραση των Ευαγγελίων. Ο θόρυβος που προκλήθηκε ήταν μικρός και σε λίγο κόπασε.

Η μετάφραση του Αλ. Πάλλη
Την Κυριακή της 9ης Σεπτεμβρίου 1901, η «Ακρόπολις» του Βλ. Γαδριηλίδη αρχίζει η δημοσίευση της μεταφράσεως του Αλ. Πάλλη. Ο Γαβριηλίδης στο κύριο άρθρα με τίτλο «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΒΛΣΙΛΙΣΣΗΣ Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ», προλογίζει και εκθειάζει τη μετάφραση:
«Η υπό του ιδίου εκλαΐκευσις του ευαγγελίου δυνάμεθα να είπωμεν ότι είναι άθλον αμιλλώμενον προ το της Ιλιάδος διά να μη είπωμεν υπέρτερον. Σπανίως, πρώην ίσως φοράν, η δημώδης γλώσσα, επρόσλαδε τοιαύτην θεοειδή πραότητα και γλυκύτητα και αρμονικότητα ως εις την γλώσσαν του κ. Πάλλη.
Νομίζει κανείς ότι ενωτίζεται από μακρυά ποιμνίου γλυκά κουδουνίσματα από εκείνα τα οποία επρωτοχαιρέτησαν την γέννησιν του Χριστού». Δείγμα της μεταφραστικής εργασίας του Πάλλη δίνουμε από το φύλλο της Τρίτης (16 Οκτωβρίου 1901):
«Κι ενώ μιλούσε ακόμα, να ο Ιούδας ένας από τους δώδεκα ήρθε, και μαζί του πλήθος πολύ με μαχαίρια και ξύλα από τους αρχιπαππάδες και δημογερόντους. Κι ο παραδότης του τούς έδωκε σημάδι κι είπε: «Οποιονε φιλήσω, αυτός είναι πιάστε τον». Κι αμέσως πήγε στον Ιησού και είπε: «Σε χαιρετώ, Ραββί» και τόνε φίλησε.
Στο μεταξύ φθάνει από το Πατριαρχείο εγκύκλιος που καταδικάζει τη μετάφραση του Πάλλη, με βαρείς χαρακτηρισμούς. Ίσως να ενόχλησε το γεγονός ότι το Ευαγγέλιο χάνει την ιερότητά του δημοσιευόμενο σε εφημερίδα, ίσως να ενόχλησε και τ’ όνομα του Πάλλη που ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Ψυχάρη.
Η Θεολογική Σχολή δημοσιεύει κι αυτή στον «Ιερόν Σύνδεσμον» στις 15 Οκτωβρίου 1901 υπόμνημα των καθηγητών της, που καταδικάζουν τη μετάφραση. Ο Γαβριηλίδης τους επιτίθεται με τσουχτερή ειρωνεία:
«Η μόνη διαφορά μεταξύ αυτών (σ.σ. των θεολόγων) και ημών είναι, ότι αυτοί διά να λένε ότι είναι θεολόγοι βγαίνουν οι μεν 500, οι δε 1.000 και πλέον δραχμάς το μήνα, ενώ ημείς δεν εμπορευόμεθα την Θεολογίαν μας.
Ή μήπως είναι τίποτε ήρωες ηθικής ή μάρτυρες αρετής; Όχι, Χριστιανοί μου, Ανθρωπάκοι είναι όλοι των, με τα συμφεροντάκια των, τα παθάκια των, τα χρηματάκια των, τα κεφάκια των όπως εσύ κι εγώ...
Ν’ αφορίσωμεν δε και την Βασίλισσαν που θέλει να κατεβάση τα λόγια του Χριστού μέχρι των Μανάβηδων και των Μπακάληδων. ..». («Ακρόπολις», 5 Νοεμβρίου 1901).  

Οι ταραχές


Το άρθρο αυτό υπήρξε το έναυσμα των μεγάλων ταραχών. Το έδαφος, βέβαια, είχε ετοιμάσει κατάλληλα η γερμανική πρεσβεία με τα εδώ όργανά της, για να πλήξει την Όλγα και δι’ αυτής τον Γεώργιο. Αφού εξαγόρασε μια μερίδα του Τύπου έβαλε σ’ ενέργεια το σχέδιο να αιματοκυλήσει την Αθήνα. Το «Εμπρός» και το «Σκριπ» με εμπρηστικά άρθρα φανατίζουν τα πλήθη. Η φοιτητική νεολαία, επηρεασμένη από τον γλωσσαμυντορικό φανατισμό των καθηγητών Κόντου, Μιστριώτη, Βάσση κ-ά., δίνει πίστη στα λεγόμενα περί σλαβικού κινδύνου, ρουβλίων κ.ά. Η Όλγα ήταν Ρωσίδα. Κι εκείνη την εποχή ο πανσλαβισμός, ελεγχόμενος και κατευθυνόμενος από η Ρωσία απειλούσε τη Μακεδονία. Ήδη, η Βουλγαρία το 1885 είχε προσαρτήσει την Ανατολική Ρωμυλία. Δεν ήταν δύσκολο, λοιπόν, να πιστευθεί ότι τώρα ο σλαβισμός διά ης Όλγας απειλεί τη γλώσσα και το ιερό Ευαγγέλιο.
Μετά το άρθρο του Γαβριηλίδη, οι φοιτητές ης Θεολογίας σχηματίζουν επιτροπή διαμαρτυρίας. Στις 5 Νοεμβρίου το αμφιθέατρο έχει κατακλυσθεί από φοιτητές όλων των σχολών. Την ώρα του μαθήματος του καθηγητή της Ιατρικής Ρήγα Νικολαΐδη ανέβηκε στην έδρα και μίλησε ο φοιτητής Πυλαρινός, που, αφού χαρακτήρισε τον Πάλλη «εξουθενημένον αρνησίπατριν», έδωσε το σύνθημα των ταραχών: «Εγερθώμεν, φίλοι, και απαγορεύσωμεν τω ελεεινώ οργάνω των αντεθνικών και καταχθονίων εργατών την περαιτέρω διακωμώδησιν του Ιερού μας Ευαγγελίου και της υψηλής ημών γλώσσης. Εγερθώμεν, αδέλφια, καιρός!». Ακολούθως, φοιτητές και πολίτες όρμησαν προς τα γραφεία των εφημερίδων «Αστυ» και «Ακρόπολις».
Κατέβασαν τις επιγραφές, έσπασαν τα τζάμια, σκόρπισαν τα φύλλα.
Αξίζει να προσεχθεί η παρατήρηση του Γαβριηλίδη ότι στα αιτήματα φοιτητών και πολιτών δεν υπήρχε τίποτα το συγκεκριμένο. Οι περισσότεροι ζητούσαν να διακοπεί η δημοσίευση της μεταφράσεως. Αλλά αυτό είχε ήδη γίνει! Ο Γαβριηλίδης, διαισθανόμενος τον κίνδυνο ταραχών, είχε σταματήσει τη δημοσίευση από τις 20 Οκτωβρίου!
Μετά την «Ακρόπολι» το πλήθος κατευθύνεται προς τη Μητρόπολη. Μια επιτροπή παρουσιάζεται στον αρχιεπίσκοπο και του ζήτησε αναθεματισμό των «βεβήλων». Από εδώ και πέρα η κατάσταση παίρνει δυσάρεστη τροπή. Ένα από νεανικό ξέσπασμα μετατρέπεται σε εξέγερση. Η γερμανική προπαγάνδα θριαμβεύει. Επηρεάζοντας τους περισσότερους πανεπιστημιακούς καθηγητές και μέρος του Τύπου, ερεθίζει την οργή του πλήθους και τη στρέφει όχι κατά των μεταφραστών, αλλά κυρίως κατά της Όλγας. Οι φήμες περί
δακτύλου, ρουβλίων κ.λπ. οργιάζουν Η Αθήνα ζει έναν επαναστατικό πυρετό 
Ο πρύτανης Σακελλαρόπουλος για να ηρεμήσει τα πνεύματα διαβιβάζει μέσω του τότε γραμματέα του Πανεπιστημίου Παλαμά παράκληση προς τις δυο εφημερίδες («Ακρόπολις» και «Αστυ») να ανακαλέσουν τα δημοσιεύματά τους. Η άρνησή τους οδηγεί στην απόφαση για νέο συλλαλητήριο, που ματαιώθηκε  λόγω ραγδαίας βροχής. Τη νύχτα όμως, 50 οπλισμένοι φοιτητές έκαναν κατάληψη στο Πανεπιστήμιο και ανέλαβαν την φρούρησή του, για να μην το καταλάβει στρατιωτικώς η κυβέρνηση
Την άλλη μέρα, η επιτροπή που είχε αναλάβει το χειρισμό του ζητήματος, θεώρησε ικανοποιητική τη δήλωση της Συγκλήτου, πως η κυβέρνηση Θεοτόκη θα λάβει  τα ενδεικνυόμενα μέτρα και παραιτήθηκε. Το θέμα φαινόταν ότι είχε λήξει

Η ξενική υποκίνηση
Έως εδώ οι εκδηλώσεις των φοιτητών θα μπορούσαν να ερμηνευθούν σαν μια πράξη αντίδρασης που οφειλόταν στην αυξημένη τότε ευαισθησία τους πάνω σε θέματα γλωσσικά, θρησκευτικά, εθνικά. Από εδώ και πέρα γίνεται εμφανής ο ξενικός δάκτυλος. Ύποπτα Πρόσωπα συμφύρονται μεταξύ των νέων, διεγείρουν το θρησκευτικό κι εθνικό του συναίσθημα, διαδίδουν ψεύτικες και υποβολιμαίες πληροφορίες «και καθώς το έδαφος είναι απρόσφορο για δεύτερες σκέψεις, ανάβουν τα αίματα των φοιτητών που δεν θεωρούν πλέον το αποτέλεσμα ικανοποιητικό και επιμένουν στο θέμα του αφορισμού» (Γιάννη Κουμαριώτη [Σαράντου Ι. Καργάκου]: «Τα Ευαγγελικά», περ. Πανσπουδαστική, τ. 48, Μάιος 1964, μεσαίες σελίδες).
Ο διοικητής της Αστυνομίας Βούλτσος, φοβούμενος τη γενίκευση των ταραχών, αποφασίζει να πάρει αυστηρά κατασταλτικά μέτρα. Έτσι όταν οι φοιτητές αποφασίζουν να συγκροτήσουν διαδήλωση, μια ίλη ιππικού επελαύνει και τους απωθεί στα Προπύλαια. Το απόγευμα, ο Πρύτανης ανακοινώνει απόφαση της Συνόδου, ότι αποδοκιμάζει τις μεταφράσεις, μα οι φοιτητές αρνούνται, επιμένουν στο θέμα του αφορισμού και εξορμούν. Το ιππικό τους εμποδίζει. Συμπλέκονται. Οι Φοιτητές ανοίγουν τις ομπρέλες τους μπροστά στ’ άλογα και κείνα έντρομα τρέπονται σε φυγή. Τελικά όμως το ιππικό με γυμνές σπάθες και συνεχείς επελάσεις αναγκάζει τους φοιτητές να συμπτυχθούν στο Πανεπιστήμιο. Εκεί απορρίπτουν νέα έκκληση της Συγκλήτου να επανέλθουν στα μαθήματα και αποφασίζουν να στείλουν επιτροπές στους προέδρους των συντεχνιών και να ζητήσουν συμπαράσταση.
Οι επαγγελματικές οργανώσεις ανταποκρίθηκαν στην έκκληση των φοιτητών και αποφάσισαν να οργανώσουν κοινό συλλαλητήριο στους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Το βράδυ, επιτροπή φοιτητών μ’ επικεφαλής τον καθηγητή και διάσημο ιστορικό Παύλο Καρολίδη επισκέπτεται τον μητροπολίτη και απαιτεί νη λήψη αυστηρότερων μέτρων. Παράλληλα, η φρούρηση του Πανεπιστημίου οργανώθηκε πιο συστηματικά. Εκλέχτηκε «φρούραρχος» ο Αντ. Λουκιανός, τελειόφοιτος ης Φιλολογίας, που είχε λάβει μέρος στον Πόλεμο του 1897 ως έφεδρος ανθυπολοχαγός.
Την 8η Νοεμβρίου 1901 γράφτηκε μια από τις πιο θλιδερές σελίδες της ιστορίας μας. Από τη μια κυριαρχεί ο φανατισμός και από την άλλη η αμηχανία. Η κυβέρνηση παραπαίει, η Μητρόπολη πελαγοδρομεί, το παλάτι τα ‘χει χαμένα. Οπότε την κατάσταση ελέγχουν οι πράκτορες των γερμανικών υπηρεσιών, που την κατευθύνουν όπως θέλουν. Η χώρα οδηγείται στο χάος Οι «φυσιγνάθωνες αίολοι των δημοσιογραφικών γραφείων», κατά τον Γαβριηλίδη, ρίχνουν τη σπίθα της πυρκαγιάς, η οποία θα πυρπολήσει την Αθήνα. Ενδεικτικό είναι το άρθρο ης εφημερίδας «Καιροί» που είχε τον προκλητικό τίτλο «Καύσατέ τους»:
«Εις το πυρ, λοιπόν, την φυλλάδα τους, εις το πυρ τα «καταχθόνια σχέδιά τους». Την ημέρα του αιματοκυλίσματος οι «Καιροί» αφηνιασμένοι επιτίθενται χυδαιότατα κατά της βασίλισσας Όλγας με άρθρο που είχε τον εμπρηστικό τίτλο: «ΠΥΡΠΟΛΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΛΑΥΑΣ».
Το «Εμπρός» πάλιν ονειρεύεται νύχτα Αγίου Βαρθολομαίου και σχεδιάζει ανηλεείς σφαγές:
«Εάν υπήρχε αυτοκράτωρ έχων την αυταπάρνησιν να λάβη τον τίτλον του κακούργου (!) υπό της ιστορίας, ικανός να διατάξη μίαν νύκταν Αγίου Βαρθολομαίου και να σαρώση όλους εκείνους τους Στουδίτας, οίτινες κατεσπάρασσαν το Βυζάντιον, η μεγάλη εκείνη αυτοκρατορία θα υπήρχε ακόμη.
Αλλά δυνάμεθα να κηρύξωμεν εις τας Αθήνας μίαν νύκτα ή και ημέραν του Αγίου Βαρθολομαίου»!

Η «νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου»
Και δυστυχώς κατόρθωσαν να δημιουργήσουν μια - σε μικρογραφία έστω - ημέρα του Αγίου Βαρθολομαίου.
Το πρωί της 8ης Νοεμβρίου η Πρυτανεία τοιχοκολλεί διαταγή της Αστυνομίας για την οποία απαγορεύεται η συγκρότηση συλλαλητηρίου. Οι φοιτητές εκλέγουν μόνιμη επιτροπή, συντάσσουν το ψήφισμα της συνελεύσεως και ορίζουν ως ομιλητές τους φοιτητές Αρβανίτη και Δήμερ (Νομικής). Αφού άφησαν ισχυρή φρουρά στο Πανεπιστήμιο, στις 2.30 μ.μ. ξεκινούν για τους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Μπροστά στ’ ανάκτορα (όπου σήμερα είναι η Βουλή) άγημα ναυτών τους εμποδίζει, γίνεται συμπλοκή. πέφτουν κάποιοι πυροβολισμοί, η ζώνη των ναυτών διασπάται και οι διαδηλωτές με κραυγές εναντίον των μεταφραστών και της «Σλάβας», ορμούν από την οδό Κηφισίας και Ηρώδου Αττικού.
Ο διάδοχος Κωνσταντίνος παρακολουθεί τη διαδήλωση από τον εξώστη και γίνεται αντικείμενο ζωηρών επευφημιών. Οι διαδηλωτές φθάνουν στο χώρο του Ολυμπιείου, παρακολουθούμενοι από μία ίλη ιππικού. Κόσμος πολύς είχε συγκεντρωθεί εκεί. Η «Ακρόπολις» τον υπολογίζει σε 10.000. Μα οι συντεχνίες αργούν να έλθουν και ο κόσμος αρχίζει να διαρρέει.
Αλλά ενώ το πλήθος αρχίζει να διασκορπίζεται, ρίχνεται πάλι το σύνθημα προς τη Μητρόπολη. Και η μοιραία στιγμή φθάνει Πεζοναύτες, παρατεταγμένοι στην οδό Σταδίου, εμποδίζουν την προσπέλαση των φοιτητών προς την οδό Κοραή. Το ιππικό επελαύνει και απωθεί τους διαδηλωτές στα πεζοδρόμια.
Κάποιος απ΄αυτούς τότε βγάζει το περίστροφό του και πυροβολεί Το παράδειγμά του μιμούνται κι άλλοι και η συμπλοκή γενικεύεται. Να ήταν άραγε φοιτητές αυτοί που πυροβόλησαν; Ίσως, αλλά η «Ακρόπολις» είναι κατηγορηματική όταν γράφει: «Και τινες μη φοιτηταί εξάγουν τα περίστροφα και πυροβολούν». Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση ο επικεφαλής των πεζοναυτών διατάσσει πυρ άσφαιρο στην αρχή και ένσφαιρο κατόπιν. Στη σύρραξή παίρνουν μέρος και οι αστυφύλακες που φρουρούν το Υπουργείο Ναυτικών και μερικοί εγκάθετοι από το Υπουργείο Οικονομικών, που πυροβόλησαν εναντίον των φοιτητών. Ποίοι τους έβαλαν και ποιό σκοπό εξυπηρετούσαν δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς μετά από όσα εκθέσαμε και θα εκθέσουμε.
Η συμπλοκή από το σημείο αυτό και εξής εξελίσσεται σε πραγματική μάχη. «Σφαίραι διασχίζουσι τον αέρα, λίθοι αιωρούνται υπέρ τας κεφαλάς του πλήθους και μάχαιραι εξαστράπτουν, ρεβόλβερ λαμποκοπούν, ράβδοι υψώνονται και καταπίπτουν, άνθρωποι πίπτουν και ανεγείρονται με σπασμένα κεφάλια, σπασμένα χέρια, σπασμένα πόδια» («Ακρόπολις» 9.11.1901). Μα το χειρότερο πολλοί μένουν νεκροί. Η κυβέρνηση από το φόβο ταραχών είχε κινητοποιήσει όχι μόνο τις στρατιωτικές, αλλά και τις ναυτικές δυνάμεις ης χώρας και είχε καλέσει για ενίσχυση και αυτόν ακόμη το ναύαρχο της «υποβρυχίου αμύνης», Ιωάν. Μιαούλη! Τελικά οι διαδηλωτές απωθούνται και κλείνονται στο Πανεπιστήμιο. Προς στιγμήν τα πράγματα ησυχάζουν, μα ξαφνικά μια ίλη ιππικού ανεβαίνει την οδό Κοραή. Οι φοιτητές νομίζουν πως διενεργεί επίθεση κατά του Πανεπιστημίου και πυροβολούν με αρκετά θύματα. Οι ιππείς διασκορπίζονται και μία ανάπαυλα μεσολαβεί, όταν από το πεδίο ης μάχης διέρχεται απερίσκεπτα με την άμαξά του ο πρωθυπουργός Θεοτόκης, που γίνεται αντικείμενο σφοδρών αποδοκιμασιών, συριγμών και λιθοβολισμών. Σε μια νεανική εργασία μου που δημοσιεύθηκε στο φοιτητικό περιοδικό «Πανσπουδαστική» με το ψευδώνυμο Γιάννης Κουμαριώτης είχα γράψει, με βάση τη μελέτη των εφημερίδων της εποχής τα εξής:
«Ανταλλάσσονται πυροβολισμοί μεταξύ των διαδηλωτών και προσωπικής φρουράς του Θεοτόκη κι ένας νεκρός ακόμη πέφτει στο χώμα. Οκτώ νεκροί και 70 τραυματίες ήταν τα θύματα των συμπλοκών της 8ης Νοεμβρίου και θα ήτανε πολύ περισσότερα, αν ο βασιλιάς κάτω από την πίεση των πραγμάτων δεν απέσυρε τον στρατό. Η «Ακρόπολις» μνημονεύει έναν νεκρό παραπάνω, λάθος που οφείλεται μάλλον σε σύγχυση της στιγμης».
Τα γεγονότα εξελίσσονται υπό μορφή κατολισθήσεως. Το ίδιο βράδυ γύρω στις 3 μετά τα μεσάνυχτα ένα μικρό στρατιωτικό άγημα αποπειράται να κλέψει τα πτώματα των νεκρών και συγκρούεται με την πανεπιστημιακή φρουρά. Ένας Φοιτητής τραυματίζεται ακόμη. Η κηδεία των θυμάτων έγινε στις 4 μ.μ. της 9ης Νοεμβρίου από τη Μητρόπολη με δαπάνες της Δημοτικής αρχής.
Τον επικήδειο εξεφώνησε ο καθηγητής Ιγνάτιος Μοσχάκης και τον επιτάφιο ο βουλευτής Νικ. Λεβίδης Όλη  η Αθήνα ήταν βουτηγμένη στο πένθος. Τα αιματηρά γεγονότα, όμως, είχαν και άλλες συνέπειες. 
Η κυβέρνηση Θεοτόκη κει ο Μητροπολίτης Προκόπιος παραιτούνται Μα τα πνεύματα δεν ησυχάζουν ακόμη. Η φρούριση -παρά τις διαμαρτυρίες του Πρύτανη - συνεχίζεται μέχρι της Ι2ης Νοεμβρίου. Ρίχνονται κάποτε και μερικοί πυροβολισμοί, μα ευτυχώς χωρίς άλλο θύμα. Τη νύχτα μάλιστα ης 11ης Νοεμβρίου η φρουρά των φοιτητών εφοδιάζεται με 80 όπλα γρα, δύο κιβώτια σφαίρες και 500 ψωμιά, που ασφαλώς βγήκαν από τις στρατιωτικές αποθήκες, για να χρησιμοποιηθούν κατά του στρατού. Ύστερα από αυτά καταλαβαίνει κανείς πως η φοιτητική εξέγερση ήταν αποτέλεσμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού.

Ο επίλογος
Ο αιματηρός κύκλος των γεγονότων έκλεισε στις 12 Δεκεμβρίου με μία μεσαιωνική ενέργεια. Νέο συλλαλητήριο πραγματοποιείται ξανά στο χώρο μπρος στους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Οι φοιτητές ανάβουν φωτιά και καίουν συμβολικά ένα αντίτυπο ης μεταφράσεως. Το πλήθος δια βοής κάνει δεκτό το ψήφισμα που ζητά την τιμωρία των μεταφραστών και των «αυτουργών των σφαγών ης 8ης Νοεμβρίου». Κανείς βέβαια δεν τιμωρήθηκε και οι αυτουργοί θα έμεναν στο σκοτάδι. Όμως, η ιστορική έρευνα έριξε φως. Ο Γ. Κορδάτος βρήκε στα «χαρτιά» του Κωστή Τοπάλη, υπουργού Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Ζαίμη, που σχηματίστηκε μετά τα Ευαγγελικά, τις παρακάτω αποκαλυπτικές σημειώσεις:
«Τί ειρωνεία αλλά και οπόση ιταμότης και ανηθικότης. Άλλα συνέβησαν εις τα επίσημα παρασκήνια και άλλα πληροφορείται από τας εφημερίδας ο λαός, ο πάντα προδομένος, κατά τον ποιητήν. Εχύθη δια τα Ευαγγελικά και μελάνη δημοσιογραφική εις αρκετήν ποσότητα και το λυπηρότερον αίμα πολύ. Όσοι είχον συμφέρον παρεπλάνησαν τον λαό και τον ώθησαν εις πράξεις μεσαιωνικάς. Η αλήθεια εσυκοφαντήθη και η πρόοδος εποδοπατήθη. Και όμως, η αλήθεια, η πραγματική αλήθεια, ίσως ποτέ δεν θα γνωσθή εν σχέσει με το ζήτημα οποίος ή οποίοι ευθύνονται δια τας αιματηράς και θλιβεράς φοιτητικάς ταραχάς. Η ιστορία πάντοτε μεροληπτεί όταν πρόκειται περί ισχυρών και μάλιστα όταν πρόκειται περι υψηλοτήτων. Οι συκοφάνται έγιναν τιμηταί, κατήγοροι και ήρωες. Τι ειρωνεία! Και όμως, η αλήθεια είναι καταδικασμένη να παραμείνει «ιερόν μυστικόν» των ολίγων. Τον ρόλο της... εις τα ευαγγελικά κανείς δεν πρέπει να μάθη...

Αι ιστορίαι των λαών έχουν πολλά τοιαύτα σκιερά σημεία. Μα μήπως και οι Βασιλείς δεν είναι άνθρωποι; Δεν έχουν ανθρώπινα αισθήματα και πάθη; Ας μην είμεθα υπέρ το δέον απαιτητικοί. Το συμφέρον του έθνους απαιτεί να λησμονήσωμεν τους υπαιτίους των Ευαγγελικών. Εάν οι περισσότεροι των εφημεριδογράφων υπήρξαν ελεεινοί πατριδοκάπηλοι, καθ’ ην ώραν μάλιστα ξένη πρεσβεία συνδεδομένη με την μέλλουσα Βασίλισσαν, επεδαψίλευσεν εις αυτούς υλικάς και ηθικάς παροχάς, το συμφέρον του τόπου και ιδιαιτέρως το συμφέρον του έθνους απαιτούν την λήθην επ’ αυτών» (Γ. Κορδάτου, «Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδος», τ. Ε’. σ. 31- 32).

Πηγή Περιοδικό "Ελλάδα 20ος Αιώνας" Β΄τόμος : Τα γεγονότα Εκδόσεις Απογευματινή  

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Ομιλία Στρατηγού Φράγκου για τη σύλληψη των δυο στρατιωτικών


"Κεραυνοί" του Στρατηγού Φράγκου για τη σύλληψη των δυο στρατιωτικών και τόνισε πως η Ελλάδα να βρίσκεται πάντα σε επαγρύπνηση

Συνωστισμός & Κοσμοσυρροή την Παρασκευή το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Καλαμπάκας πράγμα πρωτόγνωρο για την χρονική στιγμή που επιλέχθηκε να δοθεί μια διάλεξη -ενημέρωση του Στρατηγού Φράγκου ,απο το Σύλλογο των «Μετεώρων Λιθόπολις !«
Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτήν την Κοσμοσυρροή ενός κόσμου που διψούσε να μάθει απο τα ποιο επίσημα χείλη που οδηγείτε Ελληνισμός με μαθηματική ακρίβεια τα επόμενα χρόνια!
Με τις ευλογίες των Λειτουργών της Εκκλησίας μας στην Έναρξη της Ενημέρωσης και το τροπάριο τη «Υπερμάρχω Στρατηγώ τα Νικητήρια» στη Λήξη και τον Εθνικό μας Ύμνο που έψαλαν όρθιοι οι εκατοντάδες πολίτες ,άνδρες γυναίκες και παιδιά έκλεισε η εκδήλωση που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη αυτών των απλών ανθρώπων που ανησυχούν για την τύχη της Πατρίδας και τα παιδιά τους!
Απλός κατανοητός ο Στρατηγός Φράγκος δεν χάιδεψε αυτιά και αναφερόμενος σε Στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας χτύπησε Καμπάνες για το νούμερο Ένα πρόβλημα της Πατρίδας που είναι το δημογραφικό !
Αναφέρθηκε με στοιχεία που δείχνουν οτι τα νέα ζευγάρια περί τις 900.000 αρνούνται να κάνουν παιδιά, απλά γιατί δεν μπορούν να τους προσφέρουν αυτά που δικαιούνται να έχουν τα παιδιά μας !
Έκανε τις προτάσεις που πρέπει να υιοθετήσει άμεσα η Ελληνική Πολιτεία που το μόνο που δείχνει να νοιάζεται είναι οι Οικογένειες των Λαθρομεταναστών και πως θα γίνει άμεσα η Απόδοση της Ελληνικής Ιθαγένειας σε όλους τους Μουσουλμάνους που θα μας έρθουν στην Ελλάδα, αφού έδωσε & την πληροφορία ότι οι Τούρκοι από την εποχή του Οζάλ ακόμη, έχουν εκπονήσει Στρατηγικό Σχέδιο για αυτό !!!!
Την ώρα που οι Πολιτικοί της Ελλάδας αρνούνται πεισματικά την ψήφο των Ελλήνων ανά τον Κόσμο,αν και είναι σύμφωνα με το Σύνταγμα με των Ελλήνων!
Η Απάντηση που έδωσε ο ίδιος ο Στρατηγός ήταν αποστομωτική …»Γιατί η ψήφος αυτή δεν είναι πολιτικά διαχειρίσιμη «»»
Τα στοιχεία που έδωσε στη συνέχεια για την λειψανδρία στις Μονάδες του Στρατού ήταν συγκλονιστικά ,ενώ οι συγκρίσεις των νέων που παρουσιάζονται στις Μονάδες τις προηγούμενες δεκαετίες σε σχέση με την τωρινή δεν αντέχουν σε σύγκριση !
Τα έβαλε & με την Σημερινή Στρατιωτική Ηγεσία για το κλείσιμο των ΚΕΝ όπου όπως ανέφερε εκεί εκπαιδεύονται και ετοιμάζονται Κληρωτοί & Εφεδρείες !
Αναρωτήθηκε που θα εκπαιδεύουμε πια τους Εφέδρους …Εκτός και άν έχουμε ξεχάσει την απλή Στρατιωτική Λογική που εφαρμόζεται σε όλο τον Κόσμο !
Αναρωτήθηκε γιατί έκλεισαν το Κέντρο Εκπαιδεύσεων Βατραχανθρώπων του Στρατού Ξηράς που έγινε με ιδία μέσα του Στρατού και αναρωτήθηκε φωναχτά αν θα το δώσουν στους Πακιστανούς για κάνουν μπάνιο ;!!
Εκείνο όμως που πάγωσε το Ακροατήριο ήταν ότι όταν αλλάξει η ανθρωπογεωγραφία σε ορισμένες περιοχές της Πατρίδας αρχίζουν να μετατρέπονται σε Καντόνια αυτονομίας και μετά σύμφωνα με την Ε.Ε έρχονται τα δημοψηφίσματα και η απόσχιση των Περιοχών !
Με απλά και κατανοητά λόγια κατηγόρησε την Ελληνική Πολιτική υποχώρηση σε Σκόπια, Αλβανία που θα είναι οι Επόμενοι όπως Εχθροί της Ελλάδος σε Ε.Ε και ΝΑΤΟ
Όσο έχουν την ευθύνη άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην Ισχύ της Ελλάδος θα μαζεύουμε καταπρακιές ακόμη και απο τους Σκοπιανούς που τρέχουμε να του δώσουμε οντότητα χωρίς να το δικαιούνται και έφερε ώς παράδειγμα την Αλβανία που αφού τους Υποστηρίξαμε στο ΝΑΤΟ ,μας ζήτησαν και Μνημείο για τους Τσάμηδες!
“Κεραυνοί” του Στρατηγού Φράγκου κατά της Τουρκίας αλλά και των συμμάχων για το ζήτημα της σύλληψης των δυο στρατιωτικών. Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ σε ομιλία του στην Καλαμπάκα την Παρασκευή το βράδυ, υποστήριξε ότι η σύλληψη των δυο στελεχών του Στρατού Ξηράς έγινε κατ’ εντολήν του “σουλτάνου” Ερντογάν.

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

Ανοίγουν θέμα «Μεγάλης Βουλγαρίας»


Δεν μας έφταναν οι Αλβανοί και Σκοπιανοί έχουμε τώρα και τους …Βούλγαρους: Ανοίγουν θέμα «Μεγάλης Βουλγαρίας»


 Σα να ζήλεψε τους γειτονικούς αλυτρωτισμούς, το φάντασμα της «Μεγάλης Βουλγαρίας» επιστρέφει κι αυτό, έμπλεο διεκδικήσεων, πάνω από τα Βαλκάνια, με τις ευλογίες μάλιστα της κυβέρνησης του Μπόικο Μπορίσοφ, ρίχνοντας δυσοίωνες σκιές στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις μόλις λίγες ημέρες πριν την επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Τουρκίας στις 26 Μαρτίου στη Βάρνα.
Είναι πολλοί εκείνοι (ακόμη και στο πιο επίσημο, κυβερνητικό επίπεδο) που είχαν τα τελευταία χρόνια «εγκωμιάσει» δικαίως την πορεία βελτίωσης των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας ως «παράδειγμα προς μίμηση», υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι το ίδιο «πρότυπο» θα μπορούσε (και θα έπρεπε) να εφαρμοστεί κατά τρόπο αμοιβαία επωφελή και στις σχέσεις της Ελλάδας με άλλους «προβληματικούς» γείτονες.
Εάν δύο προαιώνιοι εχθροί όπως οι Έλληνες και οι Βούλγαροι μπορούν να παραμερίσουν τα βαρίδια του παρελθόντος και να πορευθούν εν ειρήνη και συνεργασία, τότε όλοι μπορούν. Όντως, με την προϋπόθεση όμως να το θέλουν… και οι δύο.
Το ελληνοβουλγαρικό «υπόδειγμα» εμφανίζεται εσχάτως να διανύει περίοδο κλονισμών, με ευθύνη της κυβέρνησης του Μπόικο Μπορίσοφ. Οι εταίροι του κ. Μπορίσοφ στην κυβέρνηση συνεργασίας της Βουλγαρίας (εν προκειμένω ο εθνικιστικός συνασπισμός Ενωμένοι Πατριώτες του προερχόμενου από την παράταξη VMRO-BND υπουργού Άμυνας Κρασιμίρ -, ένας τρικομματικός συνασπισμός ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση με συνολικά επτά υπουργούς) γέμισαν στις αρχές Μαρτίου, με αφορμή την εθνική επέτειο της αυτονόμησης της Βουλγαρίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη Φιλιππούπολη με γιγαντοαφίσες… της «Μεγάλης Βουλγαρίας».
Στα γιγαντιαία πόστερ, με φόντο τα χρώματα της βουλγάρικης σημαίας, απεικονιζόταν ο χάρτης της καλούμενης «Μεγάλης Βουλγαρίας» που φτάνει μέχρι και τη βόρεια Ελλάδα (την Ξάνθη, την Καβάλα, την Καστοριά, το Κιλκίς, τις Σέρρες κ.α.), την ΠΓΔΜ («καλύπτοντας» μεταξύ άλλων και την πόλη των Σκοπίων) και άλλες γειτονικές χώρες.
«Συμπτωματικά», τον ίδιο χάρτη φέρει χαραγμένο πάνω του και το μνημείο του «Λέοντα του Αγίου Στεφάνου» που ανεγέρθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στη Σόφια, μπροστά από το Εθνικό Μέγαρο Πολιτισμού, ξυπνώντας αλυτρωτικούς εφιάλτες, και πάλι με τις ευλογίες της κυβέρνησης Μπορίσοφ στην οποία συμμετέχουν άλλωστε και παρατάξεις με αλυτρωτική ρητορική όπως η VMRO-BND του νυν υπουργού Άμυνας Κρασιμίρ Καρακατσάνοφ, το ακροδεξιό NFSB (Εθνικό Μέτωπο για τη Σωτηρία της Βουλγαρίας) του νυν αντιπροέδρου της χώρας Βαλέρι Σιμεόνοφ, και η εθνικιστική ATAKA.
Ο Καρακατσάνοφ και το VMRO-BND εξέδωσαν μάλιστα στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου και ανακοίνωση συμπαράστασης προς την ΠΓΔΜ για το θέμα της ονομασίας, στην οποία καταγγέλλουν ότι «η σημερινή Ελλάδα θέλει να σφετεριστεί αποκλειστικά το όνομα Μακεδονία» και «αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό».
Αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας έχει αρχίσει πλέον, με αυξανόμενη συχνότητα και ένταση, να επιτίθεται στην Ελλάδα, κυρίως με την κατηγορία-καραμέλα ότι δεν φυλάει επαρκώς τα σύνορά της που είναι και εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.
Το έχει δηλώσει πολλές φορές δημοσίως τους τελευταίους μήνες (σε συνεντεύξεις, σε ομιλίες του αλλά και από το βήμα συνεδρίου για την ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις αρχές Φεβρουαρίου από τους Γερμανούς Χριστιανοκοινωνιστές του ιδρύματος «Hanns Seidel»).
Σε ανάλογες δηλώσεις έχει προχωρήσει μάλιστα το τελευταίο διάστημα και η υπουργός «βουλγαρικής Προεδρίας της ΕΕ» Λιλιάνα Παύλοβα. Ο κ. Μπορίσοφ (πρώην μπράβος σε νυχτερινό κέντρο, με μαύρη ζώνη στο καράτε, και ως εκ τούτου… ειδικός σε θέματα φύλαξης) επιτίθεται ανοιχτά στην «ανεπαρκή» Ελλάδα, απλώς και μόνο για να μπορεί εν συνεχεία να παρουσιάζει τη Βουλγαρία ως «καλύτερη» στα μάτια των Ευρωπαίων και να διεκδικεί ανταλλάγματα, εγείροντας αιτήματα όπως είναι η ένταξη της χώρας στη Ζώνη του Σένγκεν και στο ευρώ.
Κατά αυτόν τον τρόπο, επιχειρεί παράλληλα και να αποπροσανατολίσει την προσοχή των Ευρωπαίων από τα μεγάλα δομικά και θεσμικά ελλείμματα της Βουλγαρίας (στο κράτος Δικαίου, σε θέματα διαφάνεια κ.α.), τα οποία είναι άλλωστε και εκείνα που φράζουν στην πραγματικότητα το δρόμο της χώρας προς τη Σένγκεν και το ευρώ.
Έντεκα χρόνια μετά την ένταξή της στην ΕΕ, η Βουλγαρία συνεχίζει δυστυχώς να απέχει πολύ από τα ευρωπαϊκά στάνταρ. Υπό αυτό το πρίσμα, η βουλγαρική εξουσία άλλο που δεν θα ήθελε φυσικά από το να σπρώξει τα δικά της προβλήματα κάτω από το χαλί στρέφοντας τα πυρά της προς την «κακή» Αθήνα.
«Οι γείτονές μας στην Ελλάδα δεν μπορούν να μετρήσουν τους μετανάστες τους. Τα νησιά τους είναι γεμάτα, δεν ξέρουν αν είναι 200 χιλιάδες, 300 χιλιάδες ή 1 εκατ.», δήλωνε ο Μπορίσοφ σε συνέντευξη τον περασμένο Δεκέμβριο, για να επανέλθει ωστόσο δριμύτερος στο ίδιο θέμα μόλις πριν λίγες εβδομάδες.

Στις αρχές του Φεβρουαρίου, ο 58χρονος πρωθυπουργός της Βουλγαρίας βρέθηκε στις Βρυξέλλες για να πάρει μέρος σε συνέδριο του γερμανικού ιδρύματος «Hanns Seidel». Από το βήμα του εν λόγω συνεδρίου, ο κ. Μπορίσοφ υποστήριξε χαρακτηριστικά: «Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αδικία. Η Βουλγαρία φυλάσσει καλύτερα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Ξέρετε, ότι η Βουλγαρία έχει τόσο χερσαία, όσο και θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία στη Μαύρη Θάλασσα, όπως η Ελλάδα έχει χερσαία σύνορα με την Τουρκία και θαλάσσια στο Αιγαίο. Στη μια χώρα δόθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά το αποτέλεσμα είναι στην πράξη ισχνό. Από την άλλη, η Βουλγαρία έχει μηδενική μεταναστευτική πίεση στα σύνορά της. Παράλληλα, η Βουλγαρία δεν είναι μέλος του Σένγκεν, ενώ οι φίλοι μας, που τους αγαπώ τόσο πολύ και είναι στρατηγικός εταίρος μας, η Ελλάδα είναι μέλος του Σένγκεν. Απλά είναι μια αδικία. Είναι άδικο να επινοείτε ανύπαρκτες αιτίες και η Βουλγαρία να μην είναι ακόμα μέλος του Σένγκεν. Θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να τις επινοείτε. Επειδή τόσο η Κομισιόν όσο και η Ευρωβουλή δήλωσαν ότι η Βουλγαρία φυλάσσει με τον καλύτερο τρόπο τα εξωτερικά σύνορα».
Σύμφωνα μάλιστα και με γερμανικά δημοσιεύματα του περασμένου μήνα (Frankfurter Allgemeine), ο Βούλγαρος πρωθυπουργός εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι είναι «κάπως προσβλητικό, το γεγονός ότι ανήκει η Ελλάδα στη Σένγκεν, ενώ η Βουλγαρία όχι».
Αλλά και πιο πρόσφατα, από το βήμα ομιλίας του ενώπιον κομματικού ακροατηρίου στις 26 Φεβρουαρίου στο Σαντάνσκι της νοτιοδυτικής Βουλγαρίας, ο κ. Μπορίσοφ ξαναχτύπησε, ασκώντας μάλιστα έντονη κριτική στο γεγονός ότι «η Κύπρος και η Ελλάδα ζήτησαν να υιοθετηθεί στο άτυπο συμβούλιο (σ.σ. της ΕΕ, στις 23 Φεβρουαρίου) μια οξεία δήλωση κατά της Τουρκίας ως προϋπόθεση για τη διενέργεια της συνάντησης στη Βάρνα». «Τι να κάνουμε για μια ένταση που υπάρχει μεταξύ κρατών-μελών του ΝΑΤΟ; Προφανώς, ο κόσμος θα γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος. Προφανώς, οι Τούρκοι είναι αποφασισμένοι να παίξουν σκληρά», σχολίασε ο Μπορίσοφ… δικαιολογώντας την τουρκική προκλητικότητα.
Κι όλα αυτά, σε μια περίοδο κατά την οποία η Βουλγαρία ασκεί την κυλιόμενη προεδρία της ΕΕ.
Για τον Μπορίσοφ βέβαια, οι στόχοι είναι πολλοί και προφανώς υπερτερούν της καλής γειτονίας. Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός επιτίθεται στην Ελλάδα για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης (ο εθνικισμός άλλωστε παραδοσιακά πουλάει ως μέσο αποπροσανατολισμού από τα προβλήματα της καθημερινότητας ενός φτωχοποιημένου λαού, ειδικά όταν τα προβλήματα είναι μεγάλα). Ανεβάζει, όμως, τους τόνους και για λόγους εξωτερικής προβολής, καθώς θεωρεί ότι έτσι ενισχύει το προφίλ του διεθνώς, απέναντι στην ΕΕ (από την οποία διεκδικεί ένταξη σε Σένγκεν και ευρώ) και στα δυτικά Βαλκάνια (τα οποία θέλει να πατρονάρει) αλλά και απέναντι στην Τουρκία με την οποία μάλιστα συνομιλεί στενότερα εν όψει Βάρνας.
Κυριακή 18 Μαρτίου 2018, 21:13
 ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΚΑΦΙΔΑ

Μιγκέλ ντε Θερβάντες, ο δημιουργός του Δον Κιχώτη


Nα βλέπεις τη ζωή όπως είναι και όχι όπως θα έπρεπε να είναι. – Μιγκέλ ντε Θερβάντες 17/03/2018 

«Τρέλα μπορεί να είναι το να εγκαταλείπουμε τα όνειρά μας (…) Και η μεγαλύτερη τρέλα απ” όλες, να βλέπεις τη ζωή όπως είναι και όχι όπως θα έπρεπε να είναι (…) Να αλλάξεις τον κόσμο φίλε μου Σάντσο, δεν είναι τρέλα, ούτε ουτοπία. Είναι δικαιοσύνη!»


Τέτοια μέρα, πριν από πολλά-πολλά χρόνια, το 1547, γεννιέται ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες, ο δημιουργός του Δον Κιχώτη. Δεν μπορούμε παρά να αφιερώσουμε την ημέρα στον μεγάλο αυτό Ισπανό συγγραφέα και τον ήρωά του, που πολέμησε για να μην τρελαθεί… Γιατί όπως μας λέει:
Τρέλα μπορεί να είναι το να εγκαταλείπουμε τα όνειρά μας… Και η μεγαλύτερη τρέλα απ’ όλες, να βλέπεις τη ζωή όπως είναι και όχι όπως θα έπρεπε να είναι.
Κι από τότε μέχρι σήμερα, ο ρομαντικός τρελός ιππότης, ο διασημότερος όλων των ιπποτών, καβάλα στο άλογο του τον Ροσινάντε, μαζί με τον πραγματιστή και άξεστο σύντροφο του, τον Σάντσο Πάντσα (πάνω στο γαϊδουράκι του), ζουν τις πανέμορφες περιπέτειες τους μέσα στις σελίδες αυτού του αριστουργήματος της Φανταστικής Λογοτεχνίας.
Ο Αλόνσο Κιχάνο από τη Μάντσα, ένας αθεράπευτα ρομαντικός ξερακιανός γέροντας, μισότρελος από τη συνεχή ανάγνωση ιπποτικών μυθιστορημάτων, ρομάντζων και παραμυθιών, αποφασίζει να αναβιώσει τον ιπποτικό θρύλο και ξεκινά καβάλα στο ψωριάρικο άλογο του, ντυμένος με την τενεκεδένια πανοπλία του και τα αληθινά όπλα του, για να πολεμήσει το Κακό όπου το βρει, να υπερασπίσει το δίκαιο και τους αδύναμους, και να κερδίσει μ’ αυτόν τον τρόπο την καρδιά της Δουλτσινέας του, που ποτέ του δεν την έχει δει.
Μαζί με έναν χωριάτη, που τον μετατρέπει σε πιστό του υπηρέτη, τον καλοκάγαθο αλλά και κουτοπόνηρο Σάντσο Πάντσα, που τον ακολουθεί όπου πηγαίνει καβάλα στο γαϊδουράκι του, θα καταδυθεί στις πιο απίθανες περιπέτειες.
Βήμα προς βήμα, μέσα από κωμικές και ταυτόχρονα τραγικές ή επικές καταστάσεις, θα αρχίσει να χάνει κάθε επαφή με την πραγματικότητα και να μπαίνει όλο και πιο βαθιά μέσα στο όνειρο, στο δικό του όνειρο, μετατρέποντας όλα τα στοιχεία της καθημερινής ζωής σε στοιχεία του ονείρου του. Τελικά, μέσα από όλα αυτά, θα γίνει αληθινός ιππότης, και βέβαια από τότε δεν θα μπορεί να υπάρξει ιπποτικός θρύλος χωρίς τη σκιά του Δον Κιχώτη μέσα του.
Ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες Σααβέδρα (29 Σεπτεμβρίου 1547 – 22 Απριλίου 1616) ήταν Ισπανός λογοτέχνης, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Το έργο του ανήκει χρονικά στη «χρυσή εποχή» (περ. 1492-1648) της Ισπανίας, κατά την οποία παρατηρήθηκε μία εξαιρετική άνθιση στις τέχνες, ενώ ο ίδιος αποτελεί έναν από τους μείζονες λογοτέχνες παγκοσμίως.
Ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει πως η ζωή του Θερβάντες ήταν πιο πολυτάραχη και γοητευτική απ’ αυτήν του Δον Κιχώτη. Παρ’ όλο που καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια, είχε πάρα πολλές οικονομικές δυσκολίες που τον ανάγκασαν να δουλέψει σκληρά μέχρι τα γηρατειά του. Ο Θερβάντες πρέπει να είναι το πρότυπο του περιπετειώδη ανθρώπου.
Συγγραφέας, στρατιώτης, ναυτικός, φιλόσοφος, εξερευνητής και πολεμιστής, περιηγητής και μυστικιστής, σπουδάζει φιλοσοφία στη Σαλαμάνκα, διατελεί καμαριέρης ενός επισκόπου στη Ρώμη, μονομαχεί με πολλούς αντιπάλους, σε μια μάχη είχε χάσει το αριστερό του χέρι (γεγονός που ερμηνεύεται ως υψηλά μυητικό από τους μελετητές του αποκρυφισμού). Αιχμαλωτίστηκε για πέντε ολόκληρα χρόνια από τους Άραβες, φυλακισμένος στο Αλγέρι, απόπειρες απόδρασης και κυνηγητά, εξορίες και εντάλματα συλλήψεως, βλέπει δεκάδες φορές τον Χάρο με τα μάτια του.
Στο 21ο κεφάλαιο, εκτός από το επεισόδιο για την απόκτηση του κράνους του Μαμπρίνου, θα παρακολουθήσουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία ανάμεσα στο Δον Κιχώτη και τον ιπποκόμο του. Με μεγάλη επιδεξιότητα ο Θερβάντες κατορθώνει να ασκήσει οξύτατη κριτική και να γελοιοποιήσει, μαζί με τον ήρωά του, και τα κάθε λογής ιπποτικά μυθιστορήματα που είχαν ως θέμα τους πλανόδιους ιππότες.
Εκείνη τη στιγμή άρχισε να ψιχαλίζει, κι ο Σάντσος είπε να πα να μπούνε στη νεροτριβή. Όμως ο Δον Κιχώτης την είχε παρμένη σε τέτοια αντιπάθεια για το άσκημο παιχνίδι που του ‘χε παίξει, που δεν θέλησε με κανέναν τρόπο να μπει εκεί μέσα· κι έτσι λοιπόν, έστρεψαν δεξιά και τράβηξαν έναν άλλο δρόμο, σαν και κείνον που είχαν παρμένο την περασμένη μέρα.
Λίγο παραπέρα, ο Δον Κιχώτης παρατήρησε απ’ αγνάντια έναν καβαλάρη που είχε στο κεφάλι ένα πράμα που λαμποκοπούσε σαν να ‘ταν από χρυσάφι· και μόλις τον είδε, γύρισε στο Σάντσο και του είπε:
– Μου φαίνεται, Σάντσο, πως δεν υπάρχει παροιμία που δεν είναι αληθινή· γιατί όλες τους είναι γνωμικά βγαλμένα από την πείρα, τη μητέρα που γέννησε όλες τις επιστήμες – και προπάντων εκείνη η παροιμία που λέει: «όπου μια πόρτα κλείσει, άλλη πόρτα θ’ ανοίξει». Σου το λέω αυτό, γιατί αν χτες βράδυ η τύχη μάς έκλεισε την πόρτα για την περιπέτεια που γυρεύαμε, και μας έπαιξε κείνο το παιχνίδι με τους κόπανους της νεροτριβής, τώρα μας ανοίγει τετράπλατη μια άλλη πόρτα για μια καλύτερη και πιο σίγουρη περιπέτεια, που, αν δεν βρω τρόπο να την περάσω, το λάθος πια θα ‘ναι δικό μου, και δε θα μπορώ να το ρίξω μήτε στο που δεν έχω δει ποτέ μου νεροτριβή, μήτε στης νύχτας τη σκοτεινιά. Αυτό σ’ το λέω, γιατί, αν δε γελιέμαι, κάποιος έρχεται προς τα δω, που φορεί στο κεφάλι του το κράνος του Μαμπρίνου, που γι’ αυτό έχω κάνει τον όρκο που ξέρεις.
– Πρόσεξέ το καλά, αφεντικό μου, αυτό που λες, κι ακόμα περισσότερο αυτό που πα να κάνεις, είπε ο Σάντσος· γιατί δεν έχω όρεξη να ‘χουμε πάλε τίποτα κόπανους που στο τέλος να μας ξετινάξουν πια ολότελα το μυαλό.
– Που να πάρει ο διάολος, να πάρει, αποκρίθηκε ο Δον Κιχώτης· τι έχει να κάνει το κράνος με τους κόπανους;
– Δεν το ξέρω, αποκρίθηκε ο Σάντσος· όμως μα την πίστη μου, αν μπορούσα να σου μιλήσω, όπως συνηθούσα πρώτα, μπορεί να ‘λεγα στην ευγενία σου κάμποσα λόγια, που να ‘βλεπες πως πάλι γελιέσαι μ’ αυτό που λες.
– Πώς γίνεται να γελιέμαι μ’ αυτό που σου λέω, βρε σκυλί άπιστο και δειλό; είπε ο Δον Κιχώτης. Πες μου: δεν τον βλέπεις εκείνον τον ιππότη που έρχεται προς τα εδώ απάνω σ’ ένα σταχτί άλογο μ’ άσπρες βούλες, και που φορεί στο κεφάλι του ένα μαλαματένιο κράνος;
– Κείνο που βλέπω και καταλαβαίνω, αποκρίθηκε ο Σάντσος, δεν είναι παρά ένας άνθρωπος απάνω σ’ ένα γκρίζο γαϊδούρι σαν και το δικό μου, που έχει απάνω στο κεφάλι του κατιτί που γυαλίζει.
– Λοιπόν αυτό είναι το κράνος του Μαμπρίνου, είπε ο Δον Κιχώτης. Τραβήξου σε μια μεριά κι άφησέ με μονάχον μαζί του· και θα δεις πως, δίχως να πω μήτε μια λέξη, για να μη χάνουμε καιρό, θα βγάλω πέρα τούτη την περιπέτεια και θ’ απομείνει δικό μου το κράνος που τόσο το επιθύμησα.
– Εγώ θα κοιτάξω, σίγουρα, να τραβηχτώ, αποκρίθηκε ο Σάντσος· μα ο Θεός να βάλει το χέρι του, το ματαλέω, να μην είναι πάλε τίποτα κόπανοι.
– Σου το ‘πα και πριν, φίλε μου, να μη μου τους αναφέρεις, μήτε να μου τους θυμήσεις άλλη φορά πια τους κόπανους· γιατί τ’ ορκίζομαι… δε λέω περισσότερο, παρά πως θα σου κοπανίσω την ψυχή.
Ο Σάντσος σώπασε, γιατί φοβήθηκε πως ο αφεντικός του μπορούσε και να ‘κανε κείνο που ορκίστηκε με τόση φόρα.
Ωστόσο, απ’ όλη αυτήν την ιστορία με το κράνος και το άλογο και τον καβαλάρη που έβλεπε ο Δον Κιχώτης, η μόνη αλήθεια ήταν η ακόλουθη: Σε κείνα τα μέρη κοντά βρισκόντουσαν δυο χωριά· το ένα ήτανε τόσο μικρό, που δεν είχε μήτε φαρμακείο, μήτε κουρέα·και το άλλο που βρισκότανε σιμά στο πρώτο κι είχε κι από τα δυο. Γι’ αυτό ο κουρέας του μεγαλύτερου χωριού υπηρετούσε και το μικρότερο, όπου αυτή την ημέρα ένας άρρωστος είχε ανάγκη να του πάρουν αίμα, και κάποιος άλλος να ξουριστεί. Είχε πάρει λοιπόν το μπρούτζινο λεγένι του ξυρίσματος και τραβούσε προς τα εκεί για τη δουλειά του. Το ‘φερε όμως η τύχη να τον πιάσει, καθώς πήγαινε, η βροχή στο δρόμο· κι αυτός, για να μην του χαλάσει το καπέλο του, που ήταν, καθώς φαίνεται καινούριο, κάθισε στο κεφάλι του, από πάνω, το λεγένι, που καθώς ήταν τριμμένο και καθαρισμένο, λαμποκοπούσε από μισή λεύγα μακριά. Ερχότανε καβάλα σ’ ένα σταχτί γάιδαρο, όπως είχε πει ο Σάντσος, κι αυτός είναι ο λόγος που ο Δον Κιχώτης φαντάστηκε πως έβλεπε άλογο σταχτί με άσπρες βούλες, και ιππότη και μαλαματένιο κράνος. Γιατί όλα όσα έβλεπε, τα συμμόρφωνε στη στιγμή με τις ιπποτικές του παλαβωμάρες και καψοπλανόδιες φαντασίες του.
Σαν είδε λοιπόν πως ο δυστυχισμένος εκείνος ιππότης είχε ζυγώσει αρκετά, αυτός δίχως να ‘ρθει σε κουβέντες μαζί του, κι ανοίγοντας όλο το τρέξιμο του Ροσινάντε, όρμησε καταπάνω του με τη λόγχη μπροστά και με σκοπό να τον περάσει με δαύτην πέρα και πέρα. Όταν όμως κόντευε να τονε φτάσει, δίχως να κρατήσει καθόλου την ορμή του, του είπε:
– Υπερασπίσου τον εαυτό σου, άθλιο πλάσμα, ή παράδωσέ μου με τη θέλησή σου εκείνο που είναι δικαιωματικά δικό μου.
Ο κουρέας που δίχως να το περιμένει, μήτε να το φανταστεί καν, είδε ξάφνου να ‘ρχεται καταπάνω του εκείνο το στοιχιό, δε βρήκε άλλον τρόπο για να φυλαχτεί από την κονταριά, παρά ν’ αφηστεί και να πέσει από το γάιδαρό του· και μόλις άγγιξε στο χώμα, σηκώθηκε αμέσως, πιο σβέλτος κι από ζαρκάδι, και βάλθηκε να τρέχει μες στον κάμπο με τέτοια γρηγοράδα, που δε θα μπορούσε να τόνε φτάσει μηδέ ο άνεμος. Το λεγένι το παράτησε καταγής, κι ο Δον Κιχώτης έμεινε μ’ αυτό ευχαριστημένος, κι είπε πως ο άπιστος είχε κάνει πολύ γνωστικά, και πως είχε ακολουθήσει το παράδειγμα του καστοριού, που, όταν το στενοχωρήσουν πολύ οι κυνηγοί, δαγκώνει και κόβει με τα ίδια του τα δόντια εκείνο που από φυσικό του ένστιχτο καταλαβαίνει πως είναι η αφορμή που το κυνηγούνε. Τότε πρόσταξε το Σάντσο να πάρει από χάμω το κράνος, ο οποίος παίρνοντάς το στα χέρια, είπε:
– Θε μου, τι όμορφο λεγένι! και σίγουρα θα τ’ αξίζει τα οχτώ γρόσια στα γεμάτα.
Και το έδωσε στον αφεντικό του, ο οποίος αμέσως το φόρεσε, σαν καπέλο, κι άρχισε να το γυρίζει απ’ όλες τις μεριές, γυρεύοντας να το εφαρμόσει στο κεφάλι του κι επειδή δεν μπορούσε να το καταφέρει, είπε:
– Δεν υπάρχει αμφιβολία, πως ο άπιστος εκείνος, που απάνω στα μέτρα του χαλκεύτηκε για πρώτη φορά τούτη η περίφημη περικεφαλαία, πρέπει να ‘χε πάρα πολύ μεγάλο κεφάλι – και το χειρότερο ακόμη είναι που της λείπει το μισό!
Όταν τον άκουσε ο Σάντσος να λέει περικεφαλαία τη λεκάνη του ξουρίσματος, δεν μπόρεσε να κρατήσει τα γέλια· όμως αμέσως αναλογίστηκε την οργή του αφεντικού του, και το ‘κοψε στη μέση.
– Γιατί γελάς, Σάντσο; είπε ο Δον Κιχώτης.
– Γελάω, αποκρίθηκε κείνος, γιατί συλλογιέμαι το μεγάλο κεφάλι που πρέπει να ‘χε κείνος ο άπιστος που φορούσε αυτό το κράνος, ώστε να μοιάζει ίδιο σαν το λεγένι του μπαρμπέρη.
– Ξέρεις τι φαντάζομαι, Σάντσο; – πως τούτο το πολύτιμο πράμα, τούτο το μαγεμένο κράνος, πρέπει να είχε καμιά φορά πέσει, Κύριος οίδε με ποιον τρόπο, στα χέρια κανενός που δεν ήταν σε θέση μήτε να καταλάβει μήτε να εχτιμήσει την αξία του, και που βλέποντάς το πως ήταν από το πιο καθάριο χρυσάφι, πήρε κι έλιωσε το μισό κομμάτι, για να το πουλήσει, και με το άλλο μισό έφτιαξε τούτο εδώ που μοιάζει με λεκάνη του ξυρίσματος, καθώς λες και συ. Όμως ας είναι ό,τι θέλει· για μένα που ξέρω τι πράμα είναι, δεν έχει καμιά σημασία η μεταμόρφωσή του· γιατί στο πρώτο χωριό, όπου θα βρω κανένα χαλκιά ή σιδερουργό, θα το διορθώσω με τέτοιον τρόπο, που να μπορεί να παραβγεί με κείνο που έφτιαξε και σφυρηλάτησε ο θεός των σιδερουργείων για το θεό των πολέμων. Στο μεταξύ θα το φορώ καθώς είναι κι όπως μπορώ· γιατί πάντα καλύτερο είναι το λίγο από το καθόλου, και μάλιστα που θα ‘ναι αρκετό, για να με φυλάξει από τίποτε πετριές:
– Αυτό είναι σωστό, είπε ο Σάντσος, εξόν πια κι αν τις πετούνε με τη σφεντόνα, καθώς τις ρίχνανε σε κείνη τη μάχη των δυο στρατών, τότε που σου σιγύρισαν τις σαγονιές και σου έσπασαν τον ντενεκέ, όπου είχε βάλει η ευγενία σου εκείνο το τρισευλογημένο το πιοτό που με είχε κάνει να βγάλω τα συκώτια μου.
– Δε με πολυνοιάζει που το ‘χασα, είπε ο Δον Κιχώτης· γιατί το ξέρεις Σάντσο, πως τη συνταγή την έχω στο μυαλό μου.
– Και εγώ την έχω στο μυαλό μου, αποκρίθηκε ο Σάντσος· όμως, αν το φτιάξω είτε το βάλω άλλη φορά στο στόμα μου, αυτή να ‘ναι κι η τελευταία μου η ώρα. Μα μήτε κι έχω σκοπό να ξαναβρεθώ σε ανάγκη που να το χρειαστώ· γιατί, από δω κι εμπρός, κάνω τα μάτια μου τέσσερα για να μη λαβωθώ, μήτε να λαβώσω κανέναν. Όσο για να με τινάξουν πάλε μες την κουβέρτα, δεν μπορώ να πω τίποτα· γιατί αυτά είναι πράματα, που δεν μπορεί να τα μποδίσει κανένας – και σαν έρθουν, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτ’ άλλο, παρά να μαζέψουμε τους ώμους μας, να κρατήσουμε την ανάσα μας, και, κλείνοντας πια τα μάτια, ν’ αφηθούμε και να πηγαίνουμε όπου είναι το θέλημα της τύχης και της κουβέρτας.
– Είσαι κακός χριστιανός, Σάντσο, είπε ακούοντάς τον ο Δον Κιχώτης· γιατί ποτέ σου δε λησμονείς το κακό που σου έχουν κάνει μια φορά. Μάθε λοιπόν πως οι ευγενικές και μεγάλες καρδιές δε δίνουν ποτέ σημασία σε τέτοια παδιάστικα καμώματα. Από ποιο πόδι κουτσάθηκες, ποια παΐδια σου έσπασαν, ποιο κεφάλι σου τσακίστηκε, για να μην μπορείς να λησμονήσεις εκείνο το χωρατό; Γιατί, αν το καλοεξετάσεις, δεν ήταν παρά ένα χωρατό κι ένα παιχνίδι για να περάσει η ώρα, που αν δεν το θεωρούσα τέτοιο, ήθελα να ξαναγυρίσω πάλι εκεί πέρα, κι ήθελα να κάνω για εκδίκηση σου περισσότερη καταστροφή από κείνη που έκαναν οι Έλληνες για την αρπαγή της Ελένης: η οποία αν ζούσε σε τούτους τους καιρούς, ή αν ζούσε η Δουλσινέα μου σε κείνους, θα μπορούσε να είναι βέβαιη πως δεν ήθελ’ αποχτήσει τόση φήμη για την ομορφιά της, σαν κι αυτήν που ‘χει τώρα. Κι απάνω σε τούτα τα λόγια έβγαλε έναν αναστεναγμό, και τον έστειλε να πάει στα σύννεφα. Κι είπε ο Σάντσος:
– Ας το πάρουμε λοιπόν για χωρατά, αφού δεν μπορούμε να πάρουμε την εκδίκηση στ’ αλήθεια· όμως εγώ το ξέρω τι λογής χωρατά κι αλήθειες ήτανε κείνα· και ξέρω ακόμα πως δε θα μου φύγουν ποτέ μήτε από τη θύμηση μήτε κι από τις πλάτες μου. Όμως ας τ’ αφήσουμε αυτά στην πάντα, και πες μου η ευγενία σου τι θα το κάνουμε τούτο το σταχτί άλογο με τις άσπρες βούλες, που μοιάζει τόσο γκρίζο γαϊδούρι, και που το παράτησε δω κείνος ο Μαρτίνος, που γκρέμισες κάτω η ευγενία σου· γιατί, κατά το δρόμο που πήρε, και καθώς χτυπούσαν τα πόδια του στις πλάτες του, δεν πιστεύω να έχει σκοπό να ξαναγυρίσει ποτές· και, μα τα γένια μου, το ζώο δε μου φαίνεται καθόλου κακό.
– Δε συνηθίζω ποτέ, είπε ο Δον Κιχώτης, να παίρνω τα πράματα εκείνων που νικώ· κι ούτε το επιτρέπουν τα έθιμα της ιπποσύνης να παίρνει κανείς από τους νικημένους τ’ άλογά τους και να τους αφήνει πεζούς, εξόν πια κι αν τύχαινε να χάσει ο νικητής το δικό του απάνω στη μάχη· γιατί σ’ αυτή τη περίσταση είναι νόμιμο να πάρει κανένας του νικημένου, σα λάφυρο από νόμιμο πόλεμο. Γι’ αυτό λοιπόν, Σάντσο, άφησε αυτό το άλογο ή το γάιδαρο, ή όπως αλλιώς θέλεις να το πεις, γιατί, μόλις θα δει πως φύγαμε από δω ο αφεντικός του, θα γυρίσει να το πάρει.
– Ο Θεός το ξέρει πόσο θα ‘θελα να το ‘παιρνα μαζί μας, αποκρίθηκε ο Σάντσος, ή να το άλλαζα κάνεμου με το δικό μου, που δε μου φαίνεται τόσο καλό. Μα την αλήθεια, πολύ ζόρικοι είναι οι νόμοι της ιπποσύνης, αφού δεν επιτρέπουν ν’ αλλάξει κανένας μήδ’ ένα γαϊδούρι μ’ ένα άλλο· και θα ‘θελα να ξέρω αν θα μπορούσα ν’ αλλάξω ίσως τα σαμάρια.
– Σ’ αυτό το τελευταίο δεν είμαι πολύ βέβαιος, αποκρίθηκε ο Δον Κιχώτης· και γι’ αυτό, επειδή υπάρχει αμφιβολία, κι ώσπου να έχω καλύτερες πληροφορίες, σου επιτρέπω να το αλλάξεις, αν πράγματι έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη.
– Τόσο πολύ μεγάλη, αποκρίθηκε ο Σάντσος, που κι αν ακόμα ήτανε για μένα τον ίδιο, δε θα ήτανε η ανάγκη μου μεγαλύτερη.
Κι αμέσως, χρησιμοποιώντας αυτή την άδεια, έκανε το άλλαγμα των σαμαριών, έτσι που το ζώο του φάνηκε δυο και τρεις φορές καλύτερο από πριν.
Κατόπιν απ’ αυτό, κάθισαν και κολάτσισαν με ό,τι είχε απομείνει από τα λάφυρα που είχαν παρμένα από τους παπάδες, κι ήπιαν νερό από το ρυάκι της νεροτριβής, όμως δίχως να γυρίσουν το κεφάλι τους να την κοιτάξουν – τέτοιο μίσος της είχανε για το φόβο που τους είχε προξενήσει. Τέλος, αφού πέρασε η κακή διάθεση κι η μελαγχολία, καβάλησαν τα ζώα τους, και δίχως να πάρουν κανένα ορισμένο δρόμο (γιατί το συνηθούσαν πολύ οι πλανόδιοι ιππότες να τραβούν στην τύχη, δίχως ορισμένο σχέδιο), βάλθηκαν να πορεύονται κατά που ήταν η θέληση του Ροσινάντε: ο οποίος τραβούσε από πίσω του τη θέληση του αφεντικού του, καθώς και του γαϊδάρου που τον ακολουθούσε πάντοτε, όπου κι αν τραβούσε, σαν καλός φίλος και πιστός σύντροφος. Έτσι πηγαίνοντας, ξαναβρέθηκαν πάλι στο δημόσιο δρόμο, και τον ακολούθησαν στην τύχη και δίχως κανένα ορισμένο σκοπό. Καθώς λοιπόν τραβούσαν έτσι το δρόμο τους, είπε ο Σάντσος στον αφεντικό του.
– Αφεντικό θα ‘θελες να μου δώσεις την άδεια να πω δυο κουβέντες στην ευγενία σου; Γιατί από την ώρα που μου ‘δωσες εκείνη τη σκληρή προσταγή για να σωπαίνω, πάνω από τέσσερα πράματα που είχα να σου πω, μείναν και μπαγιάτεψαν μες στο στομάχι μου· και θα ‘θελα κατιτί που έχω τώρα στην άκρη της γλώσσας μου, τουλάχιστο, να μην πάει κι αυτό χαμένο.
– Πες το, αποκρίθηκε ο Δον Κιχώτης, και κοίταξε να είσαι σύντομος· γιατί κανένας δεν είναι ευχάριστος, όταν είναι πολυλογάς.
– Ο λόγος μου λοιπόν, αφεντικό, αποκρίθηκε ο Σάντσος, είναι πως έχω κάμποσες μέρες που συλλογίζομαι πόσο λίγα είναι τα κέρδητα που έχει κανείς με το να πηγαίνει γυρεύοντας τέτοιες περιπέτειες, σαν κι αυτές που γυρεύει η ευγενία σου μέσα σε τούτες τις ερημιές και τους απόμακρους δρόμους, όπου, κι αν ακόμα νικάει κανείς και κερδίζει τις πιο επικίντυνες, δεν είναι κανένας για να τις δει και να τις μάθει, – κι έτσι είναι καταδικασμένες να μείνουν αιώνια άγνωστες, πράμα που κάνει άδικο και στους σκοπούς της ευγενίας σου και στα κατορθώματά σου. Και γι’ αυτό θαρρώ πως θα ‘τανε καλύτερα (εξόν αν έχει καμιά καλύτερη ιδέα η ευγενία σου), να πηγαίναμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε κανέναν αυτοκράτορα ή κανέναν άλλο τρανόν άρχοντα, που να βρίσκεται μπλεγμένος σε πόλεμο, έτσι που να μπορέσεις η ευγενία σου να δείξει την παλικαριά σου, τη μεγάλη σου δύναμη και τη μεγαλύτερη εξυπνάδα σου. Γιατί, όταν τα δει όλ’ αυτά ο μεγάλος άρχοντας που θα υπηρετούμε, θα είναι αναγκασμένος να μας αντιπλερώσει, τον καθέναν κατά τα έργατά του. Και ούτε θα λείψει από κει ο άνθρωπος που θα βάλει στο χαρτί τα κατορθώματα της ευγενίας σου, για να μείνει η μνήμη τους αιώνια. Για τα δικά μου δε λέω τίποτα· γιατί θα είναι αναγκασμένα να μη βγουν έξω από τον κύκλο που είναι ορισμένος για τους ιπποκόμους -αν και θα μπορούσα να πω, πως αν ήτανε συνήθιο στην ιπποσύνη να γράφονται τα κατορθώματα των ιπποκόμων, δεν ήθελε μείνουν και τα δικά μου θαμμένα στη λησμονιά.
– Δεν τα λες άσκημα, Σάντσο, αποκρίθηκε ο Δον Κιχώτης· όμως πριν να φτάσει κανένας ως εκεί, πρέπει πρώτα να γυρίσει τον κόσμο για να δοκιμαστεί, γυρεύοντας περιπέτειες, και ν’ αποχτήσει με τα κατορθώματα του τέτοιο όνομα και τέτοια φήμη, ώστε, όταν θα παρουσιαστεί στο παλάτι κανενός μεγάλου μονάρχη, να είναι ήδη γνωστός από τα έργα του· και μόλις τόνε δουν τα παιδιά να μπαίνει από την πύλη στην πόλη μέσα, να τον πάρουν αμέσως από πίσω και να τον τριγυρίζουν φωνάζοντας και λέγοντας: «Να, αυτός είναι ο ιππότης του Ήλιου ή του Φιδιού» ή μ’ όποιο άλλο σύμβολο να είναι γνωστός πως έκανε τα μεγάλα του τα κατορθώματα. «Αυτός είναι», θα λένε, «που νίκησε σε πρωτάκουστη μάχη το μέγα γίγα Μπροκαμπρούνο, το δυνατό· αυτός που λευτέρωσε το μέγα Μαμελούκο της Περσίας από τα μάγια που τον κρατούσαν μαγεμένο κάπου εννιακόσια χρόνια». Κι έτσι από στόμα σε στόμα θ’ απλώνεται η φήμη των κατορθωμάτων του· κι αμέσως, από το θόρυβο που θα κάνουν τα παιδιά κι όλος ο άλλος κόσμος, θα παρουσιαστεί στα παραθύρια του βασιλικού του παλατιού ο βασιλιάς εκείνης της χώρας· και μόλις δει τον ιππότη και τον αναγνωρίσει από την πανοπλία του ή από το έμβλημα της ασπίδας του, δεν μπορεί παρά να πει:
«Εμπρός, όλοι οι ιππότες μου όσοι βρίσκονται στο παλάτι μου, ας βγουν έξω να δεχτούνε το άνθος της ιπποσύνης που έρχεται από πέρα!». Μ’ αυτήν την προσταγή του θα βγουν όλοι έξω, και θα κατέβει κι ο ίδιος ίσαμε τα μισά της σκάλας, και θα τον αγκαλιάσει σφιχτά σφιχτά, και θα του δώσει στο πρόσωπο το φιλί της ειρήνης, κι αμέσως θα τον πάρει από το χέρι και θα τον πάει στα διαμερίσματα της βασίλισσας, όπου ο ιππότης θα τη βρει μαζί με την κόρη της την ινφάντα, που δεν μπορεί παρά να είναι από τις πιο ομορφύτερες και τις πιο τέλειες παρθένες που πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να βρει μέσα σ’ ένα μεγάλο μέρος της οικουμένης. Και τότε κείνη θα ρίξει τα μάτια της απάνω στον ιππότη, κι ο ιππότης τα δικά του στα δικά της, κι ο καθένας τους θα φανεί στον άλλον σαν κάτι μάλλον θεϊκό παρά ανθρώπινο· και δίχως κι αυτοί να ξέρουν το πώς και γιατί, θα βρεθούν πιασμένοι και τυλιγμένοι μες στ’ άλυτα δίχτυα του έρωτα και με μεγάλο πόνο στην καρδιά, επειδή δε θα ξέρουν πώς να πουν και να ομολογήσουν τους καημούς τους και τα αιτήματά τους. Από κει θα τον οδηγήσουν κατόπι, δίχως αμφιβολία, σε καμιά σάλα του παλατιού με πλούσια επίπλωση, όπου αφού του βγάλουν τ’ άρματά του, θα του φέρουν να φορέσει έναν πολύτιμο πορφυρό μανδύα· και αν πια ήτανε τόσο όμορφος με την αρματωσιά του, άλλο τόσο και καλύτερος θα είναι με το βασιλικό αυτό φόρεμα. Σαν έρθει το βράδυ, θα δειπνήσει μαζί με το βασιλιά και τη βασίλισσα, καθώς και με τη βασιλοπούλα, που δε θα σηκώσει τα μάτια του μήτε μια στιγμή από πάνω της, κοιτάζοντας την κρυφά από τους άλλους· όπως θα κάνει και κείνη το ίδιο και με την ίδια τέχνη κι εξυπνάδα -γιατί, καθώς είπα και πριν, είναι μια πολύ προσεχτική και σεμνή κόρη. Όταν θα σηκώσουν πια το τραπέζι, θα παρουσιαστεί ξάφνου στην πόρτα της σάλας ένας μικρός κι άσκημος νάνος και από πίσω θ’ ακολουθεί, ανάμεσο σε δυο γίγαντες, μια όμορφη αρχόντισσα, που θα ‘ρθει να προτείνει κάποια περιπέτεια: αυτήν την περιπέτεια θα την έχει προετοιμάσει κάποιος πολύ αρχαίος μάγος, και κείνος που θα τη βγάλει πέρα νικηφόρος θα είναι ο καλύτερος ιππότης του κόσμου. Αμέσως ο βασιλιάς θα προστάξει όλους τους ιππότες που θα βρίσκονται εκεί να δοκιμάσουν την περιπέτεια· όμως κανένας δε θα μπορέσει να τη βγάλει πέρα, εξόν από τον ξένο ιππότη, το μουσαφίρη, που έτσι θα μεγαλώσει τη δόξα του και θα δώσει μεγάλη χαρά στη βασιλοπούλα, η οποία θα μείνει ευχαριστημένη κι ικανοποιημένη που έβαλε σε τόσο ψηλό μέρος τους στοχασμούς της και τα όνειρα της. Και το ευτύχημα είναι πως αυτός ο βασιλιάς ή ο πρίγκιπας, ή όποιος άλλος είναι, βρίσκεται σε πόλεμο τρομερό με κάποιον άλλον άρχοντα επίσης δυνατό, όπως αυτός· και ο ιππότης, ο μουσαφίρης (ύστερ’ από μερικές μέρες που έκανε στο παλάτι), του ζητάει την άδεια να πάει να τον υπηρετήσει σ’ αυτόν τον πόλεμο. Ο βασιλιάς θα του τη δώσει μεταχαράς, κι ο ιππότης θα του φιλήσει με πολλή ευγένεια τα χέρια για τη μεγάλη χάρη που του κάνει. Το ίδιο βράδυ θα πάει ν’ αποχαιρετήσει τη δέσποινά του τη βασιλοπούλα μέσα από τα κάγκελα ενός κήπου, που βρίσκεται δίπλα στην κρεβατοκάμαρα της.
Στο ίδιο μέρος έχει ήδη κουβεντιάσει μαζί της πολλές φορές με τη βοήθεια μιας εμπιστεμένης της υπασπίστρας. Εκείνος θ’ αναστενάζει, κι αυτή θα λιποθυμήσει· η υπασπίστρα της θα πάει να φέρει νερό, και θα ‘χει μεγάλη στεναχώρια βλέποντας πως αρχίζει να ξημερώνει, γιατί δε θα ‘θελε να φανερωθούν και να γίνει μια τέτοια ντροπή στην κυρά της. Στο τέλος η βασιλοπούλα θα συνέρθει και θα δώσει τα λευκά της χέρια μες από τα κάγκελα στον ιππότη, ο οποίος θα τα φιλήσει και θα τα ξαναφιλήσει χίλιες φορές, λούζοντάς τα με τα δάκρυα του. Κατόπι θα συμφωνήσουν οι δυο τους με ποιον τρόπο θα μηνούνε ο ένας στον άλλον τις καλές τους και τις κακές τους τύχες· και η βασιλοπούλα τον παρακαλεί να κάνει για να γυρίσει όσο μπορεί γρηγορότερα· εκείνος της το υπόσχεται με χίλιους όρκους και ξαναρχίζει να της φιλεί τα χέρια, και την αποχαιρετάει με τόση συγκίνηση, που κοντεύει ν’ αφήσει εκεί τη ζωή του. Φεύγει από κει και πηγαίνει στην κάμαρα του, ρίχνεται απάνω στο κρεβάτι του, μα δεν μπορεί να κλείσει μάτι από τον καημό του χωρισμού. Σηκώνεται πρωί πρωί, και πάει ν’ αποχαιρετίσει το βασιλιά και τη βασίλισσα και τη βασιλοπούλα. Όμως σαν αποχαιρέτισε τους δυο, του είπαν για τη βασιλοπούλα πως είναι λιγάκι ανήμπορη και δεν μπορεί να τόνε δεχτεί. Ο ιππότης συλλογιέται πως είναι από τον πόνο εξαιτίας του μισεμού* του· η καρδιά του σπαράζει, και μόλις κατορθώνει να κρατήσει κρυφή τη μεγάλη του θλίψη. Η εμπιστεμένη υπασπίστρα βρίσκεται εκεί και παρατηρεί όλα όσα γίνονται μπροστά της, και πάει και τα λέει όλα στην κυρά της, η οποία την ακούει κλαίοντας, και της λέει πως ένας από τους μεγαλύτερους καημούς της είναι που δεν ξέρει ποιος είναι ο ιππότης της, κι αν κρατάει από βασιλικό σόι ή όχι. Η συντρόφισσά της τήνε βεβαιώνει πως τόση χάρη, ευγενικότητα και παλικαριά, σαν του ιππότη της, δεν μπορεί να υπάρχει παρά σ’ ένα πρόσωπο σπουδαίο κι από βασιλικό αίμα. Η θλιμμένη βασιλοπούλα παρηγοριέται μ’ αυτά τα λόγια, και βάζει τα δυνατά της να κρύψει τον πόνο της, για να μη δώσει υποψία στους γονιούς της· κι ύστερ’ από δυο μέρες παρουσιάζεται πάλι στον κόσμο. Ο ιππότης πια έχει φύγει: πολεμάει με τους εχθρούς του βασιλιά και τους νικάει, παίρνει ένα σωρό πολιτείες, θριαμβεύει σ’ ένα σωρό μάχες. Ξαναγυρίζει στο παλάτι, ανταμώνει την αγαπημένη του στη συνηθισμένη τους μεριά, και μένει μαζί της σύμφωνος να τήνε ζητήσει για γυναίκα του από τον πατέρα της γι’ αμοιβή των όσων έκανε για δαύτον. Ο βασιλιάς δε θέλει να του τήνε δώσει, γιατί δεν ξέρει ποιος είναι· όμως αυτός και μ’ όλ’ αυτά, είτε κλέβοντάς την, είτε μ’ οποιονδήποτε άλλον τρόπο, κατορθώνει να την κάνει, τη βασιλοπούλα, γυναίκα του. Στο τέλος κι ο βασιλιάς μένει ευχαριστημένος από το γάμο και τον θεωρεί μάλιστα για μεγάλη τύχη·γιατί μαθαίνει και βεβαιώνεται πως ο ιππότης αυτός είναι γιος μεγάλου βασιλιά, δεν ξέρω τώρα σε ποιο βασίλειο -γιατί θαρρώ πως δε βρίσκεται γραμμένο μες στο χάρτη. Ο πατέρας πεθαίνει κατόπι, η βασιλοπούλα κληρονομάει και ο ιππότης γίνεται βασιλιάς όσο που να πεις κύμινο. Τότε πια είναι η ώρα ν’ ανταμείψει και τον ιπποκόμο του κι όλους όσοι τόνε βοήθησαν για ν’ ανέβει σ’ ένα τόσο ψηλό αξίωμα. Τονε παντρεύει, τον ιπποκόμο του, με μια από τις νεαρές υπασπίστρες της βασιλοπούλας – δίχως αμφιβολία με την εμπιστεμένη στους έρωτές της, που είναι θυγατέρα ενός από τους μεγαλύτερους άρχοντες του τόπου.
– Αυτό μ’ αρέσει… έκανε ο Σάντσος· και το περιμένω δίχως άλλο, γιατί όλα, όπως τα είπες, θα γίνουν στην ευγενία σου, με τ’ όνομα του «Ιππότη της ελεεινής μορφής» που έχεις παρμένο…
(μτφρ. Κ. ΚΑΡΘΑΙΟΣ)
Πηγή perierga.gr


Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

ΕΟΚΑ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης

Εαγόρας Παλληκαρίδης ",τι καμα τ καμα ς λλην Κύπριος στις ζητε τν λευθερίαν του"


Τ μεσάνυχτα τς 13ης Μαρτίου 1957 δηγεται στν γχόνη. Τραγουδ τν θνικ μνο. Δύο λεπτ ργότερα (14 Μαρτίου) καταπακτ νοίγει κα Εαγόρας Παλληκαρίδης περν στην αωνιότητα. 

Εαγόρας Παλληκαρίδης εναι νας κόμα Μάρτυρας το γώνα τν λληνοκυπρίων γι τν ποτίναξη το γγλικο ζυγο κα τν νωση τς Μεγαλονήσου μ τν λλάδα. 
Γεννήθηκε στς 27 Φεβρουαρίου 1938 στ χωρι Τσάδα, τς παρχίας Πάφου. Μπκε νωρς στν γώνα, π τ μαθητικά του χρόνια κιόλας. Τ 1953, σ λικία 15 τν, κατεβάζει κα τεμαχίζει τν γγλικ σημαία στ Κολέγιο τς Πάφου, κατ τν μέρα στέψης τς Βασίλισσας λισάβετ στ Λονδίνο. 
Δύο χρόνια ργότερα,... συλλαμβάνεται ς μέλος τς νεολαίας τς ΕΟΚΑ, πειδ συμμετεχε σ παράνομη πορεία. Στς 18 Δεκεμβρίου 1956 συλλαμβάνεται κ νέου κα κατηγορεται γι κατοχ κα διακίνηση παράνομου πλισμο δίκη το ρίζεται γι τν Μάρτιο το 1957. Στ διάρκεια τς κροαματικς διαδικασίας δν φήνει περιθώρια στος δικηγόρους του γι ν τν περασπιστον. Παραδέχεται τν νοχή του, μ ξιοθαύμαστο τρόπο: «Γνωρίζω τι θ μ κρεμάσετε. ,τι καμα τ καμα ς λλην Κύπριος στις ζητε τν λευθερίαν του. Τίποτα λλο». 
Τν πομένη τς καταδίκης του Παλληκαρίδη σ θάνατο, κόσμος ξεσηκώνεται γι ν σώσει τν νεαρ μαθητή. 
Ο κκλήσεις γι τν πονομ χάριτος π τν λλάδα, τν γγλία κα τς νωμένες Πολιτεες πορρίπτονται π τν γγλο κυβερνήτη Τζν Χάρντινγκ κα τν γγλικ διπλωματία. 

Βαγορής, πως ταν τ χαϊδευτικό του, δν πτοεται. 

Στ τελευταο γράμμα το δηλώνει: 
«Θ' κολουθήσω μ θάρρος τ μοίρα μου. 
σως ατ ν 'ναι τ τελευταο μου γράμμα. 
Μ πάλι δν πειράζει. 
Δν λυπμαι γι τίποτα. 
ς χάσω τ καθετί. 
Μία φορ κανες πεθαίνει. 
Θ βαδίσω χαρούμενος στν τελευταία μου κατοικία. 
Τί σήμερα, τί αριο; 
λοι πεθαίνουν μία μέρα. 
Εναι καλ πράγμα ν πεθαίνει κανες γι τν λλάδα. 
ρα 7:30. 
πι μορφη μέρα τς ζως μου. 
πι μορφη ρα. 
Μ ρωττε γιατί.»